QUẢNG CÁO

QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

1. Không ép buộc, chèo kéo tham gia sử dụng dịch vụ trên websitle
2. Không chịu bất cứ một trách nhiệm và tổn thất thiệt hại nào về việc sử dụng thông tin trên web
3. Không chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật với những thông tin và những tuyên bố trên websitle
4. Đây chỉ là số đưa ra tham khảo nên chúng tôi không chịu bất cứ tổn hại nào về kinh tế của quý bạn một cách trực tiếp hay gián tiếp
5. Hãy cân nhắc kỹ trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi và chọn cách chơi phù hợp
6. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi là quý bạn đã Mặc định đồng ý với các điều khoản và điều hiện của chúng tôi
7. Websitle có thể nâng cấp hoặc dừng hoạt động bất cứ lúc nào mà không cần báo trước cho quý thành viên